پنجشنبه، 26 فروردین 1400
 
پل سوم

   ساختمان پل سوم در شهريور 1336 هجري شمسي آغاز شد و در بهمن 1349 مورد بهره برداري قرار گرفت. اين پل ميدان شهيد بندر(چهارشير) را به شمال كيانپارس وصل كرده و با قرار گرفتن در مسير حمل كالاي وارده بندر امام خميني (ره) به ساير نقاط كشور نقش پل ترانزيتي را ايفا مي كند. در زمان احداث پل و به منظور  اتصال آن به راه آهن اهواز – تهران يك رشته خط آهن براي عبور قطار بر روي آن تعبيه شد كه البته هرگز مورد استفاده قرار نگرفت و طي مرمت سطح پل  در سال 1387 ريل هاي روي آن حذف شدند.طول پل 496 متر و عرض آن 14 متر و 50 سانتي متر با 16 چشمه 31 متري است.