پنجشنبه، 26 فروردین 1400
 
پل ششم

پل ششم معروف به پل صنايع فولاد در جنوب شهر اهواز در حدود دو روستاي چنيبه در غرب كارون و شهر کارون در شرق رودخانه قرار دارد و راه اصلي ارتباط كارخانه هاي نورد و صنايع دستي در دو سوي رودخانه كارون است.

عمليات ساخت اين پل 740 متري با عرض 30 متر و 40 سانتي متر در خرداد سال 1383 آغاز شد و در شهريور 1386 به بهره برداري رسيد.