پنجشنبه، 26 فروردین 1400
 
پل هفتم ( علي بن مهزيار اهوازي)

ساختمان پل 490 متري هفتم از ابتداي سال 1375 هجري شمسي آغاز شد و از بهمن ماه 1377 راه ارتباطي اتوبان آيت الله بهبهاني در شرق با بلوار توحيد و خيابان شهيد چمران(فلكه دوم كيانپارس) در غرب كارون است و يكي از زيباترين پل هاي شهر به شمار مي رود.