جمعه، 24 اردیبهشت 1400
 
پل پنجم

    پل پنجم به منظور كاهش بار ترافيكي پل چهارم احداث و در سوم خرداد 1375 شمسي افتتاح شد و مورد بهره برداري قرار گرفت. اين پل ميدان جمهوري، جنوب خيابان شريعتي (سي متري) و جاده  كوت عبدالله را به فلكه دانشگاه و لشكر آباد متصل مي كند. پل پنجم 480 متر طول و 30 متر و 70 سانتي متر عرض دارد.